Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:04:47+01:00
Zakładając, że jest to przemiana izotermiczna (temperatura nie uległa zmianie w czasie przemiany) można zastosować następującą zależność:
p₁V₁=p₂V₂
20dm³=0,02m³
V₂ w tym przypadku jest równe sumie objętości butli i zbiornika:
V₂=0,02+V (V oznacza pojemnosc zbiornika)

mamy więc:
p₁V₁=p₂(0,02+V)
p₁V₁/p₂ = 0,02 + V
V = p₁V₁/p₂ - 0,02
V=1000000*0,02/200000 - 0,02 = 0,1 - 0,02 = 0,08 m³