Zad. 1
jaką objętość ma bryła aluminowa o masie 1kg?
kg/ m sześcienny aluminum: 2700

ma wyjść: ok. 370,37cm sześciennych

zad. 2 Ilu karatowe złoto powstanie w wyniku stopienie: a) złota i palladu w stosunku 23:1
b)złota, srebra, miedzi w stosunku 15:3:2
c) złota, cynku. niklu, tytanu w stosunku 7:3:1:1

Ma wyjść: A) 23, B) 18, c)14

PROSZE O OBLICZENIA!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T03:22:24+01:00
1.
2700 kg/m3 = 2,7 g/cm3 (gęstość aluminium) d
1cm3 = 0,000 001 m3
2700x1000/0,000001 = 2,7 g/cm3

d =m/V V = m/d

1kg aluminium czyli 1000 g/2,7g/cm3 = 370,370 cm3

2. Zawartość czystego złota określa się między innymi w karatach
1 karat = odpowiada zawartości 1/24 czystego złota w stopie

a) jeśli stop zawiera 23 części wagowe złota i jedną część palladu to zawartość złota wyraża ułamek 23/(23+1) = 23/24 - próba 23

b) 15/(15+3+2) = 15/20 trzeba zamienić ten ułamek na ułamek, który ma w mianowniku 24 15x24:20 = 18

c) 7/(7+3+1+1) = 7/12 po zamianie ułamek ma postać 14/24 a więc próba 14