1.kto stanowi urząd nauczycielski kościoła?
2.W jaki sposób urząd nauczycielski kościoła wykonuje swoje zadanie?
3.Co to jest imprimatum?
4.Co to jest misja kanoniczna?
5.Co nalezy do zwyczajnego nauczania kościoła?
6.Co to jest encyklika,Adhortacja,List apostolski
7.Co to jest sobór?
8.czym jest synod?
9.Dlaczego wielki Tydzień nazywamy wilekim?
10.Dlaczego w Wielki czwartek zdejmuje się obrus i ozdoby z ołtarzy?
11.Dlaczego w kościele zasłania sie figure Jezusafioletowym materiałem?
12.Co to jest Liturgia Męki Pańskiej?
13.Dlaczego Monstrancje po przeniesieniu do ciemnicy przykrywa się białym płótnem?
14 Dlaczego mówimy,że Pan jezus przebywał w grobie 3 dni chociaż w rzeczywistościbyły to niecałe 2 dni?
15.Dlaczego uroczystosci w Wielka Sobotę rozpoczynaja sie wieczorem?
16.Dlaczego w wieljka sobote przed kościołem płonął ogniska?
17.Dlaczego uroczystości w Wielką Sobote rozpoczynaja sie w nieoświetlonym kościele?
18.Dlaczego w niektórych kosciołach po mszy w wielka sobote odbywa sie jeszcze procesja rezurekcyjna?
19.Co to jest rezurekcja?
20Dlaczego w wielka sobote liturgia słowa jest bardziej rozbudowana?

Bardzo prosze o pomoc i za wszelkie odpowiedzi wielkie dzieki;)

2

Odpowiedzi

2010-03-26T17:16:22+01:00
1. nie wiem.
2. nie wiem.
3.w publikacjach kościelnych pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata władz kościelnych, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa (ordynariusza).
4.jest to urzędowe pozwolenie podpisane przez biskupa diecezjalnego np. do gloszenia kazan, blogoslawienstwa malzenstw, prowadzenia katechez, czyli nauki religii w różnego rodzaju szkołach.
5. nie wiem.
6. ENCYKLIKA - (z greckiego "okólny") – orędzie, pismo napisane przez papieża, patriarchów prawosławnych lub biskupów anglikańskich, skierowane do biskupów i do wiernych.
ADHORTACJA - dokument zwyczajnego nauczania papieskiego o charakterze duszpasterskim, adresowany do określonej grupy osób (na przykład zakonników, rodzin) albo do całego Kościoła.
LIST APOSTOLSKI - nie wiem.
7.Zgromadzenie wszystkich biskupów.
8.Synod – zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich.
9. Ponieważ, w tym tygodniu wydarzyły się wielkie rzeczy związane z Zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa.
12.Liturgia Męki Pańskiej - w chrześcijaństwie nabożeństwo w Wielki Piątek w godzinach popołudniowych.
19. REZUREKCJA - w Kościele katolickim pierwsza msza Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączona z procesją.


`` sorki ale tylko tyle wiemm ;p;.. chciałam pomóc ale jakoś nie za bardzo.. mi wyszło.soryy.. mam nadzieje że sie przydaa.;;pp.
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:56:12+01:00
1.Podstawowa odpowiedzialność biskupów i papieża za nauczanie polega nie tyle na dawaniu twórczego wkładu, ile na dokładnym wyrażaniu i nieskażonym przekazywaniu tego, czym Kościół jest i w co wierzy.
3.pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata władz kościelnych,
4.urzędowe pozwolenie podpisane przez biskupa diecezjalnego np. do gloszenia kazan, blogoslawienstwa malzenstw, prowadzenia katechez, czyli nauki religii w różnego rodzaju szkołach.
5.Prawda Boża jest obecna w świecie albo w Piśmie Świętym, które wyraża tradycję, albo w żywej wierze wierzących. Urząd Nauczycielski stara się przekazać tę prawdę w sposób pełny i nienaruszony, a równocześnie kształtować wierzących w wierze i świętości.
7.Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem Papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
8.Synod powszechny to taki, który odbywa się w całym Kościele i dotyczy życia oraz działalności Kościoła na całym świecie. Synod powszechny nazywamy najczęściej soborem – soborem powszechnym.
9.Wielki, dla podkreślenia znaczenia tego tygodnia dla całego roku liturgicznego, ponieważ w nim liturgicznie dokonują się wydarzenia zbawcze.
10.Po liturgii Wielkiego Czwartku obnaża się ołtarz z obrusa i ozdób na znak zbliżania się smutnych wydarzeń związanych z męką i śmiercią Chrystusa. Obrzęd ten przypomina, że przed ukrzyżowaniem odarto Jezusa z szat.
11.W piątą Niedzielę Wielkiego Postu zakrywa się fioletową zasłoną wizerunki Ukrzyżowanego na znak smutku z powodu cierpienia i męki Zbawiciela
12.Liturgia Męki Pańskiej dotyczy czynności liturgicznych związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa, jaka miała miejsce w Wielki Piątek. Składa się na nią: — czytanie słowa Bożego, szczególnie opisu Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana; modlitwa w intencji potrzeb Kościoła pielgrzymującego, za który umarł Chrystus; publiczna i osobista adoracja Krzyża oraz Komunia święta.
14.Odpowiedź leży w żydowskim pojęciu dnia, który rozpoczynał się z chwilą zapadnięcia zmroku, dnia poprzedniego (tzw. wigilia) do zmroku dnia bieżącego. Od piątku więc, do niedzieli włącznie wypadają trzy dni (piątek, sobota i niedziela).
13.Biały welon przykrywający monstrancję z Najświętszym Sakramentem symbolizuje całun, jakim przykryto ciało Jezusa po Jego śmierci.
15.Każdy dzień rozpoczynał się w wigilię dnia poprzedniego, tj. po zapadnięciu zmroku, dlatego Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się już w sobotę wieczorem, która jest wigilią Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
16.Odpowiednim miejscu przygotowuje się ognisko w celu pobłogosławienia nowego ognia. Chrystus stał się kamieniem węgielnym, z którego wyszło światło światła, oświecając cały świat. Ten święty ogień poświęca kapłan jako symbol Zbawiciela, który z ciemności grobu wyszedł w niezwykłym blasku.
17.Światła w kościele są zgaszone na początku liturgii Wigilii Paschalnej, by oddać atmosferę zaczynającej ją liturgii światła. Procesja, w której lud wchodzi do kościoła, kroczy za przewodem tylko światła paschału.
19.Jest to ranna msza św, w niedzielę wielkanocną,z procesją w około kościoła.

6 3 6