Odpowiedzi

2010-03-26T16:47:38+01:00
Znaczenie.
Cel Anglii: osłabienie potęgi Rosji, zniszczenie Sewastopola i floty rosyjskiej. Finladia zwrócona Szwecji, odbudowanie królestwa polskiego, księstwa rumuńskie oddane Austrii, która miała zrezygnować z Lombardii i Wenecji, Krym i Gruzja odstąpione Turcji.
Austria i Prusy zawarły krótkotrwały sojusz. W kwietniu 1854 r. na spotkaniu franc.-bryt.-austr.-pruskim w Wiedniu zaczęto ustalać warunki do rokowań pokojowych z Rosją – tzw. Cztery Punkty:
1) potrzeba zastąpienia protektoratu rosyjskiego w Serbii i księstwach rumuńskich kolektywną gwarancją wielkich mocarstw,
2) swobodna i bezpieczna żegluga na Dunaju i jego ujściu,
3) rewizja traktatu z 1841 r. dotyczącego cieśnin tureckich – w interesie równowagi sił w Europie,
4) zastąpienie protektoratu rosyjskiego nad bałkańskimi chrześcijanami przez system gwarancji mocarstw zaakceptowany przez Turcję.
Rosja ostatecznie je przyjęła.
1 1 1
2010-03-26T16:49:37+01:00
Skutkami wojny krymskiej jest m.in. powstanie styczniowe, złagodzenie despotyzmu carskiego, pewne ustępstwa wobec Polaków,
2 3 2