Podane zdania przekształć ze strony czynnej na bierną.W każdej parze podkreśl dopełniania.Co zaobserwowałeś?
a)Większość klasy podziwiała ''Bitwę pod Grunwaldem''.
b)Wszystkich zdumiały ogromne rozmiary płócien.
c)Wizytę w muzeum wykorzystaliśmy niebawem na lekcji historii.

Połącz odpowiednio wyrazy w pary i utwórz związki frazeologiczne.Następnie ułóż z nimi takie zdania , aby wykazać, że rozumiesz ich znaczenie. Wpowstałych zdaniach podkreśl dopełnienia.

1. obejść się a)myśli
2.smalić b) w sedno
3.świecić c) smakiem
4. pozbierać d) cholewki
5. usychać e) przykładem
6.utrafić f)z tęsknoty

2

Odpowiedzi

2010-03-26T16:55:19+01:00
" Bitwa pod grunwaldem" była podziwiana przez klasę.
2.Ogromne rozmiary płócien zdumiały wszystkich.
3. Wizyta w muzeum zostanie wykorzystana na lekcjach historii.

W stronie biernej zmienia się podmiot

1. Obejść się smakiem
2.świecic przykładem
3.usychac z tesknoty,
4.utrafic w sedno
5.smalić cholewki
6.pozbierac mysli
16 2 16
2010-03-26T16:59:34+01:00
Zad.1
a) "Bitwa pod Grunwaldem" była podziwiana przez większość klasy.
b) Wszyscy byli zdumieni ogromnymi rozmiarami plócien.
c) Wizyta w muzeum była wykorzystana niebawem na lekcji historii.

Zad.2
obejść się smakiem
smalić cholewki
świecić przykładem
pozbierać myśli
usychać z tęsknoty
utrafić w sedno

Sportowiec zajął w zawodach 4. miejsce i musiał obejść się smakiem medalu.
Romeo smalił cholewki do Julii.
Wzorowy uczeń świeci przykładem dla reszty klasy.
Uczeń na teście pozbierał myśli i udało mu się rozwiązać zadanie.
Każde dziecko usycha teraz z tęsknoty za wakacjami.
Utrafiłem w sedno sprawy rozmawiając z kolegom o jego problemach w szkole.
39 4 39