Zaprojektuj trasę wycieczki z Wrocławia do rejony, w którym wydobywana jest miedź. Wypisz trzy największe miasta zaglebia miedziowego. Odczytaj, jakie obiekty geograficzne związane z procesem wydobycia tego surowca zaznoczono na mapie, a następnie zapisz ich nazwę....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T22:07:21+01:00
Wykopaliska rudy miedzi w Polsce znajdują sie na zachodzie, między zagłebiami: od Pn. Wielkopolskim, z zach. Legnicko-Głogowskim i z wsch. Przedsudeckim.
2 1 2