Olblicz:
10 x 1,62=...............
5, 475 x 10=............
10x2,8=..........
0,0067x10=
b.)100x1,495=.............
0,243x100=...........
100x0,16=....................
0,0025x100............
c.) 3,507x1000=..........
0,0002x1000=..............
1000x0,67=.....
x jest razy

3

Odpowiedzi

2010-03-26T16:57:10+01:00
A) 10 x 1,62 = 16,2
5,475 x 10 = 54,75
10 x 2,8 = 28
0,0067 x 10= 0,067

b.) 100 x 1,495=149,5
0,243 x 100= 24,3
100 x 0,16= 16
0,0025 x 100 =0,25

c) 3,507 x 1000=3507
0,0002 x 1000= 0,2
1000 x 0,67=6703 5 3
2010-03-26T17:01:03+01:00
Podałam same odpowiedzi w takiej kolejności, jaka jest podana w zadaniu
a)
16,2
54.75
28
0.067
b)
149.5
24.3
16
0,25
c)
3507
0.2
670
2010-03-26T17:23:23+01:00
10 x 1,62=16,2
5, 475 x 10=54,75
10x2,8=28
0,0067x10=0,067
b.)100x1,495=149,5
0,243x100=24,3
100x0,16=16
0,0025x100= 0,25
c.) 3,507x1000=3507
0,0002x1000=0,2
1000x0,67=670