1. Jak zmieni się zwrot linii pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika z prądem, jeśli zmieni się kierunek prądu w przewodniku?Odp uzasadnij.

2.Korzystając z reguły prawej dłoni, określ zwrot linii pola magnetycznego wytworzonego przez przewodnik kołowy, w którym płynie prąd.

3.Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego w odległości 10 cm od przewodnika prostoliniowego, w którym płynie prąd o natężeniu 3 A.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:55:38+02:00
3.B="mi"*I/2"pi"r- z tego wzoru
r=10cm=0,1m
I=3A
"mi"= 4"pi"*10do(-7)Tm/A
B=4"pi"*10do(-7)Tm/A*3A/2"PI"*0,1m=12*10do(-7)T/2=6*10do(-6)T
Może jakoś dojdziesz do tego.:)
1 1 1