Odpowiedzi

2010-03-26T17:11:54+01:00
Sarmatą nazywamy lud koczowniczo-pasterski pochodzenia irańskiego. Sarmaty prawdopodobnie zasiedlały tereny ad Wołgą w pierwszym tysiącleciu p.n.e. Plemiona te odznaczały się odwagą, cnotą , walecznością.

W Polsce w XVI wieku powstała ideologia, która głosiła, że przodkami polskiej braci szlacheckiej były ludy sarmackie.
5 5 5
2010-03-26T17:14:13+01:00
Sarmaci to koczownicze ludy pochodzenia irańskiego, zasiedlające w I tysiącleciu p.n.e. tereny nad dolną Wołgą.od IV wieku p.n.e. przesuwali się na zachód wypierając Scytów.W I-IV wieku pod naciskiem Hunów, Gotów i Słowian podzielili się.Część sarmatów osiedliła się w prowincjach naddunajskich, część w Hiszpanii i północnej Afryce, część w górach Kaukazu.
6 3 6