Napisz równania otrzymywania soli uzgodnij je i opisz słownie:
1Chlorek cynku + siarczek sodu
2Chlorek magnezu + węglan sodu
3 Wodorotlenek potasu +kwas fosforowy (V)
4 Chlorek glinu + wodorotlenek sodu
5Wodorotlenek wapnia + tlenek węgla (V)
6Tlenek sodu + kwas azotowy (V)
7cynk + kwas chlorowodorowy
NP:
Wodorotlenek wapnia + kwas siarkowy (VI)
Ca(OH)2+H2SO4 ---> CaSO4 + 2H2O
1czasteczka wodorotlenku wapnia reaguje z 1 cząsteczka kwasu siarkoweho (VI) otrzymujemy 1 czasteczke siarczanu wapnia i 2 czastczki wody

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T17:46:27+01:00
1) ZnCl₂ + Na₂S→ ZnS + 2 NaCl
1 cząsteczka chlorku cynku reaguję z 1 cząsteczką siarczku sodu, otrzymujemy 1 cząsteczkę siarczku cynku i 2 cząsteczki chlorku sodu

2) MgCl₂ + Na₂CO₂→MgCO₃ + 2 NaCl
1 cząsteczka chlorku magnezu reaguje z 1 cząsteczką węglanu sodu, otrzymujemy 1 cząsteczkę węglanu magnezu i 2 cząsteczki chlorku sodu

3) 3 KOH + H₃PO₄→ K₃PO₄ + 3 H₂O
3 cząsteczki wodorotlenku potasu reagują z 1 cząsteczką kwasu fosforowego (V), otrzymujemy 1 cząsteczkę fosforanu(V) potasu i 3 cząsteczki wody

4) AlCl₃ + 3 NaOH→ Al(OH)₃ +3 NaCl
1 cząsteczka chlorku glinu reaguje z 3 cząsteczkami wodorotlenku sodu, otrzymujemy 1 cząsteczkę wodorotlenku glinu i 3 cząsteczki chlorku sodu

5)Ca(OH)₂ + CO₂→CaCO₃ + H₂O
1 cząsteczka wodorotlenku wapnia reaguje z jedną cząsteczką tlenku węgla(IV), otrzymujemy 1 cząsteczkę węglanu wapnia i 1 cząsteczkę wody

6)Na₂O +2 HNO₃→ 2 NaNO₃ + H₂O
1 cząsteczka tlenku sodu reaguje z 2 cząsteczkami kwasu azotowego(V), otrzymujemy 2 cząsteczki azotanu(V) sodu i 1 cząsteczkę wody

7) Zn +2 HCl→ ZnCl₂ + H₂
1 atom cynku reaguje z 1 cząsteczką kwasu chlorowodorowego,otrzymujemy 1 cząsteczkę chlorku cynku i 1 cząsteczkę wodoru (lub wodór cząsteczkowy)
1 5 1