Odpowiedzi

2010-03-26T17:34:18+01:00
A₁-pow. tłoka 3cm²=0,0003m²
A₂-pow. otworu igły 0,5mm²=0,0000005m²
F₁-siła nacisku na strzykawkę
F₂-siła wyciskanego lekarstwa

A₁F₁=A₂F₂
Zatem:
F₂=A₁F₁/A₂
F₂=0,0003m²*6N/0,0000005m²=3600N
1 1 1