Ze sprawdzianu z matematyki żaden z uczniow klasy 3 nie otrzymał 6 ani1 .Procentowy udzial pozostalych ocen przedstawiono obok na diagramie kołowym. Oblicz średnia ocenę uzyskana przez uczniów z tego sprawdzian
10%- dopuszczajcy
20%- dostateczny

40%-dobry
30%bardzo dobry

3

Odpowiedzi

2010-03-26T17:28:23+01:00
Zakladamy ze uczniow jest 100 czy 100 ocen
czyli:
10 uczniow otrzymalo dopuszczajacy (2)
20 uczniow otrzymalo dostateczny(3)
40 uczniow otrzymalo dobry(4)
i 30 uczniow otrzymalo bardzo dobry(5)

Zeby obliczyc srednie trzeba wszystkie oceny dodac i podzielic przez ich ilosc :

(10*2+20*3+40*4+30*5):100= 3.9
Srednia ocen to 3.9
2010-03-26T17:29:05+01:00
1*2+2*3+4*4+3*5=2+6+16+15=39
39:10=3,9
Odp.: Srednia ocena uzyskana z tego sprawdzianu wynosi 3,9.
2010-03-26T18:14:30+01:00
Według mnie to powinno być tak:
(10 * 2 + 20 * 3 + 40 * 4 + 30 * 5) : 100 = (20 + 60 + 160 + 150) : 100= = 390 : 100 = 3,9
odp: Średnia wynosi 3,9.