Zad 1a.)Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y= -2x+3 i przechodzi przez punkt (1,3)
b.)Podaj wzór funkcji liniowej,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)= 2-x 3 (3 pod pierwiastkiem) i przechodzi przez punkt (2 pierwiastków z 3,-8)

2

Odpowiedzi

2010-03-26T17:43:46+01:00
A)y= -2x+3 (1,3)
3= -2*1 +b
-b=-5/:(-1)
b=5

y=-2x+5

b)f(x)= 2-x√3 (2√3,-8)

-8=- 2√3*√3 +b
-b=-6+8
-b=2/:(-1)
b=-2

f(x)=-x√3 -2

88 1 88
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:45:40+01:00
Zad 1a.)Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y= -2x+3 i przechodzi przez punkt (1,3)

l:y=-2x+3
k:y=ax+b
l||k<=>al=ak
al=-2
ak=-2
punkt(1,3) x=1 y=3
k: 3=-2*1+b
3+2=b
b=5
wzór funkcji:
k:y=-2x+5

b.)Podaj wzór funkcji liniowej,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)= 2-x 3 (3 pod pierwiastkiem) i przechodzi przez punkt (2 pierwiastków z 3,-8)

f(x)=2-x3(pod pierwiasrkiem
g(x)=ax+b
f(x)||g(x)<=>a f(x)=a g(x)
a f(x)=3(pod pierwiastkiem)
a g(x)=3(pod pierwiastkiem)
punkt(2pierwiastki z 3,-8) x=2pierwiastki z 3
y=-8
-8=3(pod pierwiastkiem)*2pierwiastkiz3+b
-8=-2*3+b
-8+6=b
b=-2
wzór funkcji:
g(x)=3(pod pierwiastkiem)x-2
10 3 10