Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:43:23+01:00
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Moją prośbę motywuję tym, że pragnę umocnić moją wiarę na drodze dojrzałości chrześcijańskiej. Dzięki Sakramentowi Bierzmowania stanę się lepszym członkiem kościoła, w którym jest obecny Duch święty. I to właśnie on napełni mnie swoimi darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Dla mnie przyjęcie Bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bogu. Obietnica życia według wiary, zachowaniu na co dzień przykazań Dekalogu, poszerzenia i pogłębiania mojej wiary religijnej.

Znalazłam coś takiego:
imię i nazwisko, miejscowość i data
Klasa .....
Nazwa szkoły

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup .............
Ordynariusz Diecezji ............

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Jestem uczennicą/uczniem klasy ..... Gimnazjum ................ W roku szkolnym ............ wstąpiłam w poczet Kandydatów do Bierzmowania i rozpoczęłam/rozpocząłem formację duchową, ponieważ pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem Wspólnoty Kościoła. W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pragnę poznawać i szerzyć swoją wiarę. Dobrze przygotowałam/przygotowałem się do Bierzmowania poprzez udział w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, częstą spowiedź, przyjmowanie Komunii Świętej, systematyczne uczestnictwo w spotkaniach grupowych oraz katechizację.
Na swoją patronkę/patrona wybrałam ..........., ponieważ zaimponowała/ zaimponował mi ona/Qon swoją wiarą. Żyła/żył w latach .................. i przed swoją śmiercią wykonała/wykonał wiele chwalebnych czynów, np. .......................................
Moim świadkiem będzie ..............., ponieważ jest dla mnie żywym świadectwem wiary.
Z poważaniem
.....................

Mam nadzieję że pomogłam ;)
24 4 24