Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:51:45+01:00
1 mol KNO3 waży tyle co: 1 mol K + 1 mol N + 3 mol O = 39g + 14g + 16*3 g = 101g
1 mol Mg(OH)2 waży tyle co: 1 mol Mg + 2 mol O + 2 mol H = 24g + 32 g + 2 g = 68 g
1 mol FeS waży tyle co: 1 mol Fe + 1 mol S = 56g + 32g = 88g
1 mol H4P2O7 waży tyle co: 4 mol H + 2 mol P + 7 mol O = 4g + 62g + 112g = 178 g
Masę molową podajemy w jednostce [g/mol]:
masa molowa KNO3 = 101g/mol
masa molowa Mg(OH)2 = 68g/mol
masa molowa FeS = 88g/mol
masa molowa H4P2O7 = 178g/mol
  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T18:09:44+01:00
KNO₃-azotan (V) potasu
Masy molowe dla poszczególnych pierwiastków budujących daną cząsteczkę odczytujemy z układu okresowego. Małe indeksy dolne(małe liczby u podstawy danego pierwiastka) informują nas ile jest atomów tego pierwiastka i że masę pojedynczego atomu musimy pomnożyć przez ten indeks dolny. Ogólną masę cząsteczki obliczamy dodając do siebie masy wszystkich pierwiastków wchodzących w jej skład.
Masy:
K-39g/mol
N-14g/mol
O-16g/mol
Masa KNO₃= 39g/mol + 14g/mol + 3 × 16g/mol= 101g/mol

Mg(OH)₂-wodorotlenek magnezu
(indeks dolny za nawiasem dotyczy wszystkich pierwiastków w tym nawiasie)
M Mg-24g/mol
M O-16g/mol
M H-1g/mol
M Mg(OH)₂= 24g/mol + 2 × 16g/mol + 2 × 1g/mol = 58g/mol

FeS-siarczek żelaza (II)
M Fe-56g/mol
M S-32g/mol
M FeS= 56g/mol + 32g/mol=88g/mol

H₄P₂O₇- kwas fosforowy(VII)
M H-1g/mol
M P-31g/mol
M O-16g/mol
M H₄P₂O₇= 4 × 1g/mol + 2 × 31g/mol + 7 × 16g/mol= 178g/mol