Zad.1
Mały obrazek ma wymiary 2dmi30cm a duży obraz ma długość i szerokość 3 razy większą.Oblicz ile trzeba zapłacić za szkło do tych obrazów jeżeli 1dmkwadratowy szkła kosztuję 36groszy

zad.2
Działka ma kształt prostokąta o długości 20n i 1500cm.Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie.

jak byście mogli to na dzisiaj będę bardzo wdzięczna xD

3

Odpowiedzi

2010-03-26T17:39:32+01:00
1
Mały obrazek :
a=2 dm
b=30cm=3dm
P=2*3
P=6 dm²
6 * 0,36=2,16 zł trzeba zapłacic za szkło do małego obrazka

Duży obrazek:
a=2*3=6 dm
b=3*3=9 dm
P=6*9
P=54 dm²
54 * 0,36=19,44 zł trzeba zapłacic za szkło do dużego obrazka

19,44+2,16=21,60 zł trzeba zapłacic razem za szkło do 2 obrazków

2.
a=20m
b=1500cm=15 m
Ob działki : 2*20+2*15=40+30=70m
Na ogrodzenie działki potrzeba 70 m siatki
2010-03-26T17:40:48+01:00
Mały obraz
2dm=20cm
3dm=30cm
duży obraz
3*20cm=6dm
3*30cm=9dm

1dm²=10cm*10cm
1dm²=36gr

mały obraz
3*2=6dm²
6dm²*0,36zł=2,16zł

duży obraz
6*9=54dm²
54dm²*0,36zł=19,44

razem=2,16+19,44=21,6zad 2.

20m=20m
1500cm=15m

20*2+2*15=34m
odp:Potrzeba 70 m siatki

1 4 1
2010-03-26T17:43:25+01:00
1.Mały obraz:
a=2dm
b=30cm=3dm
P=a*b
P=2*3
P=6dmkwadratowych
Duży obraz:
a=2*3=6
b=3*3=9
P=a*b
P=6*9
P=36dmkwadratowych
6+36=42
1-0,36
42-x
x=15,12
Zad.2
a=20m
b=1500cm=15m
O=2a+2b
O=2*20+2*15
O=40+30
O=70m