Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T18:30:15+01:00
ISTOTNA ROLA POLSKICH POLARNIKÓW

Jak informuje członek Narodowego Komitetu ds. IV MRP prof. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w sumie Polacy będą uczestniczyć w 55 projektach w ramach Roku Polarnego, wchodzących w skład sześciu dużych bloków tematycznych całego przedsięwzięcia.

„Polscy badacze uczestniczą w ok. 20 proc. spośród 220 projektów Międzynarodowego Roku Polarnego. W kilku są ich koordynatorami międzynarodowymi, w kilkunastu wchodzą w skład wąskich grup sterujących. Porównując się z krajami przeznaczającymi zdecydowanie więcej środków na naukę możemy być dumni z udziału w tak wielu projektach. Dowodzi to istotnego wkładu intelektualnego Polski w problematykę badawczą MRP” – podkreśla prof. Jacek Jania.
4 2 4