Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T18:30:16+01:00
A)CH₃COOH + NaOH→ CH₃COONa + H₂O
CH₃COO⁻ + H⁺ + Na⁺ + OH⁻→ CH₃COO⁻ + Na⁺ + H₂O⁰
H⁺ + OH⁻→ H₂O⁰

b) 2 HCOOH + Ca → (HCOO)₂Ca + H₂
2 HCOO⁻ + 2 H⁺ + Ca⁰→ 2 HCOO⁻ + Ca²⁺ + H₂⁰
2 H⁺→ H₂⁰
Ca⁰→ Ca²⁺

c) (CH₃COO)₂Ba + Na₂CO₃→2 CH₃COONa + BaCO₃ (osad, nierozpuszczalny)
2 CH₃COO⁻ + Ba²⁺ + 2 Na⁺ + CO₃²⁻→2 CH₃COO⁻ + 2 Na⁺ + BaCO₃⁰
Ba²⁺ + CO₃²⁻→ BaCO₃⁰