Write ab e-mail to a friend or someone in your family who lives in another town. Tell them your news (real or imaginary!)

Writing Help:
-Think about the person you are writing to. How well do you know him/her?
-What would he/she be interested to hear about? Family news? School news ? Your social Life?
-What do you want to know about him/her? Think of some questions to ask,

Pilnie potrzebuje pozdrawiam:)

2

Odpowiedzi

2009-10-29T21:13:26+01:00
Zad. Napisz ab e-mail do znajomego lub kogoś z rodziny, która mieszka w innym mieście. Powiedz im swoje wiadomości (prawdziwej lub wymyślonej!) Pisanie Pomoc:-Pomyśl o tym osobę, z którą piśmie. Jak dobrze znasz go?-Jaki on jest zainteresowany słyszeć? Nowości rodzinne? Aktualności szkoły? Twoje życie towarzyskie?-Co chcesz wiedzieć o niego? Pomyśl o kilka pytań zadać,

Napisz ab e-mail do znajomego lub kogoś z rodziny, która mieszka w innym mieście. Powiedz im swoje wiadomości (prawdziwej lub wymyślonej!) Pisanie Pomoc:-Pomyśl o tym osobę, z którą piśmie. Jak dobrze znasz go?-Jaki on jest zainteresowany słyszeć? Nowości rodzinne? Aktualności szkoły? Twoje życie towarzyskie?-Co chcesz wiedzieć o niego? Pomyśl o kilka pytań zadać,

Po polsku


Cześć ....... Długo ze sobą się nie widziałyśmy, więc pragnęłam choć do ciebie napisać emaila. Znamy się już bardzo długo, prawda ?
Fanie, że mam kogoś z kim moge utrzymywać kontakty, pisać z takimi osobami jak ty. Napewno chciałbyś wiedzieć co u mnie słychać.!
A więc tak. Moja mama z tatą nadal pracują, są całymi dniami zajęci, a ze mną w domu jest moja starsza siostra i babcia. U mnie w szkole jest bardzo fajnie. Koledzy i koleżanki sa dla mnie bardzo sympatyczni. A co u ciebie ? A jak tam u ciebie w szkole, w rodzinie i u twoich kolegów i koleżanek ?

Po angielsku

Hey ...imię tej osoby do której piszesz.... Long with him as we saw not, so although I wanted to write you an email. We know for a long time, huh? Fans that I have someone with whom I maintain contact, to write with such people like you. Are you sure you want to know what going on with me.: And so, yes. My Mom and Dad are still working are busy all day, and with me at home is my older sister and grandmother. At my school is very good. Colleagues are very friendly to me. How about you? How with you in school, the family and in your classmates?
5 2 5
2009-10-29T21:18:26+01:00
Hi Lovely,
I'm so glad I'm living in Fordstire:) Oh my dear I thinking about you my (tu wstaw imie przeciwne do twojej plci Mati/Alexandra) every day and I wanna to tell you lots of things. You're my best friend and I would like to write you about my present life. I'm still learning at the Uni. I've got a lots of funny situations during the lectures.I think I'm freak. My profesor of Anatomy is a very individuall person. He has got a beautifull purple hair and endless red nose. I think he is little strange. I party only twice a week;) I can't good party without you:( But I'm so polite so You can be proud of me. I'm not drinking and smoking but sometimes I eat a lots of chocko. I have a soft spot of that. Yesterday I met a wonderfull girl/boy. Her/his name is ....... . I think we should go on date. Best wishes for me. Oh I must go. My uncle is waiting for me now. We are wanna to go to shopping. How are you? What are you doing at colleague? Have you got a sympathy? Please write to me quickly. I can go mad if you don't. See you soon my Lovely
love, xxx ..........
8 2 8