Motorower o masie 300kg. rozpędza się w czasie 10 s. do prędkości 54km/h.
a) jaką wartość ma przyśpieszenie motoroweru.
b)jaką wartość ma siła, która jest przyczyną tego przyśpieszenia?
c)ile wynosi pęd motoroweru po czasie 10 sekund?

1

Odpowiedzi

2010-03-26T18:45:48+01:00
A)
m= 300kg
t= 10s
v= 54km/h= 54*1000/3600 = 15m/s
a = ∆V/∆t
a= 15m/s /10s = 1,5m/s2

b) a = F/m ---> F= a*m
F= 1,5m/s2 * 300kg = 450N

c) p = m*v
p= 300kg * 15m/s = 4500 kg*m/s