Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T18:41:50+01:00
108,5-pc
ppodst=3,5*3,5=12,25

pc=2*ppodst +4*pole ściany bocznej

108,5=2*12,25+4*3,5*x
108,5=24,5+14x
14x=84
x=6

wysokość wynosi 6dm
2010-03-26T18:55:08+01:00
Pc = 2a²+4aH
Pc = 108,5 dm²
a = 3,5 dm
H = ?

2*(3,5)²+4*3,5*H = 108,5
2*12,25+14H = 108,5
14H = 108,5-24,5
14H = 84 /:14
H =6 dm