Odpowiedzi

2010-03-26T18:48:33+01:00
Wiemy, że AB to podstawa oraz iż jest to trójkąt równoramienny, więc AC=CB.
Równocześnie mamy dany kąt SAB - aby ułatwić sobie pracę zaznaczmy cały trójkąt SAB, który także jest równoramienny, gdyż ramionami są promienie koła opisanego na trójkącie ABC. W związku z tym kąt SBA=40stopni, a kąt ASB=180-40-40=100stopni.
kąt ACB jest połową kąta ASB [kąt środkowy], czyli jest równy 50stopni.
Szukany kąt CAB jest równy kątowi CBA [trójkąt równoramienny] i ma miarę 65stopni [(180-50):2=65].
1 1 1
2010-03-26T18:49:41+01:00
SAB = 40 stopni
CAB = (180 stopni - 40 stopni) : 2
CAB = 140 stopni : 2
CAB = 70 stopni

Spr: 70 * 2 + 40 = 140 + 40 = 180

Daj naj za fatygę ;)
xD xD xD
1 5 1