1.Bilet normalny kosztuje x złotych, a ulgowy y złotych. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) Ile złotych trzeba zapłacić za 7 biletów ulgowych i 3 normalne ?
b) O ile droższy jest bilet normalny od ulgowego ?
c) Bilet normalny podrożał o 10%, a ulgowy o 5%. O ile teraz droższy jest bilet normalny od ulgowego?


2. Uporządkuj jednomiany
a) x * (-7) *y
b) 5 * a * a
c) -12x * 0,1xy


3.Zapisz i uporządkuj iloczyn podanych jednomianów.
a) 5x, -2y
b) -xy, -x³
c) 2a, b, √7c²

3

Odpowiedzi

  • 314
  • Początkujący
2009-10-29T20:25:01+01:00
1.
x - normalny
y - ulgowy
a) 7y + 3x
b) x-y
c) (x × 1,1) - (y × 1,05) = 1,1x - 1,05y
nawiasy sa po to, żebyś lepiej widział ;)

2.
a) -7xy
b) 5a²
c) -1,2x²y
75 3 75
2009-10-29T20:42:14+01:00
Zad. 1

a) 7x + 3y
b)x-y
c)(x+10 %)+ (y+5%)

Zad.2

a)x+y*(-7)
B)7a
c)-12x * 0,1 xy
23 3 23
2009-10-29T20:42:29+01:00
Zadanie1.
a)7y+3x
b)x-y
c)(x+10%x)-y+5%y=11%x-105%y

zadanie 2.
a)-7xy
b)5a²
c)-1,2x²y

zadanie 3.
a)5x*(-2y)=-10xy
b)(-xy)*(-x³)=x⁴y
c)2a*b*√7c²=2√7abc²
37 4 37