Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T11:55:57+01:00


Przez punkty A i B przechodzi prosta równoległa do osi OX y=-3
Przez punkty C i D przechodzi prosta równoległa do osi OX y = 2
Przez punkty A i D przechodzi prosta równoległa do osi OY x =1
Przez punkty C i D przechodzi prosta równoległa do osi OX x =4

Zaznaczony prostokąt ABCD określony jest nierównościami:

y ≥ -3
y ≤ 2
x ≥ 1
x ≤ 4