Prosiłabym jak najszybciej dam naj ; ]]

Potrzebuje obliczeń.

Liczby spełniające równania/rozwiązywanie równań


a) -x+5=-2
b) -5x+3=-12
c) 3(1-x)+2=-7
d) 2(13-x)-9=1
e) 3(x+3)=2(x+4)+x+1
f) 4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x
g) 2(x-4)=2(2x-1)+6(x+1)
h) ½y+3=7
i) ³/₅y+⅖=4
/ <--- kreska ułamkowa
j) y/2+¹/₃=⁷/₆
k) y+3/2-(1-y)=3,5
l) 2y+4/4=½y+1
m) 1³/₄=2(x+2)+3(x+¼)
n) 4x+7/2-5x-1/6=x+5
o) 4(3x+2)+5(2x+3)=-(2x+13)
p) -0,07(10x-1)=0,3x
r) 0,83x+0,82=0,23x+1,52
s) 0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1)
t) 0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
u) 0,15(2x+4)+0,05(3x-10)=0,4-0,35x

2

Odpowiedzi

2010-03-26T19:11:50+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T19:26:32+01:00
A) -x+5=-2
-x=-7
x=7
b) -5x+3=-12
-5x=-15 /-5
x=3
c) 3(1-x)+2=-7
3-3x+2=-7
-3x=-12 /-3
x=4
d) 2(13-x)-9=1
26-2x-9=1
-2x=-16 /-2
x=8
e) 3(x+3)=2(x+4)+x+1
3x+9=2x+8+x+1
0=0 rownanie tozsamosciowe
f) 4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x
4x-8-2x+8=5x+5-3x
0=5 rownanie sprzeczne
g) 2(x-4)=2(2x-1)+6(x+1)
2x-8=4x-2+6x+6
-8x=12 /-8
x=-3/2
h) ½y+3=7
1/2y=4 / 1/2
y=8
i) ⅗y+⅖=4
3/5y=3 i 3/5 / 3/5
y=6
j) y/₂+⅓=⁷/₆
y/2=5/6 /x2
y=5/3
k) y+3/2-(1-y)=3,5
y+3,2-1+y=3,5
2y=1,3 /2
y=0,65
l) 2y+4/4=½y+1
1 i 1/2y=0
y=0
m) 1¾=2(x+2)+3(x+¼)
1¾=2x+4+3x+3/4
-5x=6 i 1/2 /-5
x=-13/10
n) 4x+7/2-5x-1/6=x+5
-2x=10/6 /-2
x=-5/6
o) 4(3x+2)+5(2x+3)=-(2x+13)
12x+8+10x+15=-2x-13
24x=-36 /24
x=-3/2
p) -0,07(10x-1)=0,3x
-0,7x+0,07=0,3x
-x=-0,07
x=0,07
r) 0,83x+0,82=0,23x+1,52
0,6x=0,7 /0,6
x=7/6
s) 0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1)
0,6x+0,2x-0,2=0,2x+0,2
0,6x=0,4 /0,6
x=2/3
t) 0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
0,7x+1,4=0,4x+0,4+0,3x+1
0=0 rownanie tozsamosciowe
u) 0,15(2x+4)+0,05(3x-10)=0,4-0,35x
0,3x+0,6+0,15x-0,5=0,4-0,35x
0,8x=0,3 /0,8
x=3/8


1 5 1