Help me!
1.wymień cechy społeczeństwa obywatelskiego.
2. odpowiedz, jaka rolę w społeczeństwie obywatelskim odgrywają stowarzyszenia i fundacje.
3. wymień 3 podstawowe rodzaje ustrojów politycznych.
4.wyjaśnij, na czym polega różnica w funkcjonowaniu demokracji bezpośredniej i pośredniej.
5.podaj po 2 przykłady praw obywatelskich każdej kategorii:
*prawa osobiste
*prawa i wolności polityczne
*prawa i wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne
6wskaż stwierdzenia odnoszące się do państwa:
a. brak oddzielonego granicami terytorium
b. określone terytorium zamieszkiwane przez trwała wspólnotę ludzi
c. władza niezależna od innych państw
d. wspólnota ludzi podporządkowana władzy państwowej.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:15:37+01:00
1. odznacza się dużym stopniem aktywności obywateli w wielu sferach życia publicznego,zależnosci polityczna,pozytywne stosunki do ludzi i innych państw,poczucie samodzielnosci

3.demokratyczny,autokratyczny,totalitarny
4.http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_bezpo%C5%9Brednia#Por.C3.B3wnanie_demokracji_po.C5.9Bredniej_i_bezpo.C5.9Bredniej
1 5 1