Podaj liczbę elektronów walencyjnych i liczbę powłok elektronowych w atomie
a)pierwiastka znajdującego się w 17 grupi i 3 okresie
b)pierwiastek o liczbie atomowej 20
c)pierwiastka o liczbie atomowej 14
d)atomu o liczbie masowej 70
e)pierwiastka o liczbie masowej 39
f)pierwiastka, którego atom ma 4 protony w jądrze
g)pierwiastka którego atom ma 12 protonów w jądrze
h)pierwiastka którego atom ma 33 elektrony
i)pierwiastka którego atom ma 15 elektronów

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T19:16:47+01:00
A) elektronów w.: 7
powłok: 3
b) elektronów w.: 2
powłok: 4
c) elektronów w: 4
powłok: 3
d) elektronów w: 3
powłok: 4
e) elektronów w: 1
powłok: 4
f) elektronów w: 2
powłok: 2
g) elektronów w: 2
powłok: 3
h) elektronów w: 5
powłok: 4
i) elektronów w: 5
powłok: 3
5 2 5
2010-03-26T19:23:03+01:00
A) czyli ma 7elektronów walencyjnych i 3 powłoki
b)8 elektronów walencyjnych i 2 powłoki
c)5elektronów wal. i 2 powłoki
d)
e)1 ele. wal i 4 powłoki
f)2 elektrony walencyjne i 2 powłoki
g)2 elektrony walencyjne i 3 powłoki
h)5 elektronów walencyjnych i 4 powłoki
i)5 elektronów i 3 powłoki
8 2 8