Odpowiedzi

2010-03-29T20:52:46+02:00
Uniwersalizm to jednolitość epoki, powszechność, dążenie do ogarnięcia pewnej całości tymi samymi ideami.

Teocentryzm to pogląd sprowadzajacy wszystkie sprawy ludzkie do Boga oraz podporządkowujący celom pozaziemskim wszystkie sfery kultury.

Pareneza to odzwierciedlenie wzorców osobowych, porada, pouczenie.
4 3 4