Odpowiedzi

2009-10-29T20:33:37+01:00
Najpierw z jedynki trygonometrycznej liczymy cosinusa:
sin²α+cos²α=1
(√3/4)²+cos²α=1
cos²α=1-(√3/4)²
cos²α=1-3/16
cos²α=13/16
cosα=√13/4

Teraz tangens:
tg α= sin α/cos α
tg α= √3/4 / √13/4
tg α= √3/4 * 4/√13
tg α= 4√3 / 4√13
tg α= √3 / √13

Cotangens to odwrotność tangensa:
ctg α= √13 / √3