Odpowiedzi

2010-03-27T07:29:52+01:00
W zadaniu nalezy wykorzystac twierdzenie cosinusów:
x - bok |ac| trójkąta

x²=|ab|²+|bc|² -2*|ab|*|bc|*cos120
x²=7² + 8² - 2*7*8*(-½)
x²=169
x=13

Zatem obwód:
O=7+8+13=28 [cm]

3 4 3