Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T20:27:50+01:00
Poryugalczyk Pedro Alvares Cabral wybierał się do Indii, jednak w dniu 14 kwietnia roku 1500 odkrył Brazylie. Uczynił z niej na 300lat portugalskš kolonie. Dopiero w roku 1822 Brazylia stała się samodzielnym cesarstwem, a w roku 1899 republikš federalnš. Po II wojnie �wiatowej Brazylia kierowana przez demokratycznego prezydenta Kubitchka przeżywała dynamiczny rozwój gospodarczy. Fazę tę zakończył pucz roku 1964. Przez nastepne 20 lat Brazylia cierpiała brutalnš dyktature wojskowš. W roku 1985 powróciła do Brazyli demokracja, ale pozostał chaos gospodarczy. Niewyobrażalnš inflacje, wynoszšcš tysišc procent rocznie, usiłowano opanować wprowadzajšc coraz to nowe waluty. Sukces przyniósł dopiero wprowadzony w roku 1994 "plan real": wzrost cen został zatrzymany, gospodarka przeżywa wzrost koniunktury, a do kraju napływa wielki kapitał zagraniczny. Jednak nadal jedna szósta ludno�ci to analfabeci, a biedota zasiadła slumsy wielkich miast, takich jak San Paulo, Rio, Salvador i Recife.
DZISIAJ!!!

Bóg jest Brazylijczykiem-o tym przekonani sš mieszkańcy największego kraju Ameryki Łacińskiej. I rzeczywi�cie, natura łaskawie potraktowala Brazylię: obdażyła ten kraj żyznš ziemiš, dostatkiem bogactw naturalnych, wspanialymi plażami i ludzmi pełnymi rado�ci życia. Mimo to trudno gdzie kolwiek indziej spotkać tak jaskrawe kontrasty jak tutaj: obok farm o gruntah ornych wielko�ci Luksemburga sš taki miasta jak Recife, skladajšce sie z dwóch trzecich slumsów. Niewielu Europejczyków wie, że Brazylia jest na ósmym miejscu w�ród najbardziej uprzemyslowionych krajów �wiata, produkuje i eksponuje samoloty, komputery i samochody. Wbrew powszechnych wyobrażeniom 55% Brazylijczyków ma pochodzenie europejskiej. Najgę�ciej zaludnione sš regiony wokół Rio de Janeiro i San Paulo. To największe miasto Brazyli jest głównym o�rodkiem przemysłu, handlu i kultury. W położonym na wschodzie kraju stanie Bahia, ze względu na duży procent ludno�ci czarnej, ważnš rolę odgrywajš do dzi� kulty i religie afrykańskie. Największy kapitał naturalny Brzylii jest zarazem jej największym problemem: to Amazonia - Nizina Amazonki. Ta największa puszcza podzwrotnikowa �wiata zajmuje 40% terytorium Brazylii. Jednak z powodu wyrębu i górnictwa kurczy się w zaskakujšcym tempie.Zagłada tej puszczy oznaczałaby nie tylko katastrofę ekologicznš dla Ameryki Południowej,lecz także zmianę klimatu na całym �wiecie.
2009-10-29T20:27:57+01:00
Boksyt, złoto, rudy żelaza, magnez, nikiel, fosforany, cyna, uran, ropa naftowa, drewno
2009-10-29T22:17:42+01:00
Największe zasoby i bogactwa naturalne Brazyli,które stały się podstawą rozwoju jej gospodarki w ostatnich latach:
-boksyt,
-złoto,
-rudy żelaza,
-magnez,
-nikiel,
-fosforany,
-cyna, uran,
-ropa naftowa,
-drewno