1. W którym przykładzie działanie zostało wykonanie niepoprawnie?
A: 4( k + 3) = 4k + 12 C.(12k - 4) : (-4) = 1 - 3k
B.-3( x -y) = -3x + 3y D. (2x - 1) : ½ = x- ½
2. Po przekształceniu wyrażenia - x( - 2x - 1) - (4x² - 10x) : 2 otrzymamy:
A. - 4x² - 6x B. - 4x C. - 4x² - 4x D. 6x
3. Dany jest równoległobok a podstawie a i wysokości h ( h>1). O ile mniejsze jest pole równoległoboku, który ma taka samą podstawę a wysokość o 1 mniejszą?
A. h B. a C. 1 D. ah
Proszę też o jakieś obliczenia. Daje najlepszą odpowiedz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T19:40:06+01:00
1.D
gdyż:
(2x - 1) : ½ = (2x-1)×2=4x-2
2.D
- x( - 2x - 1) - (4x² - 10x) : 2=2x²+x-2x²+5x=6x
3.B
Pole równoległoboku=a×h=ah
Pole mniejszego równoległoboku=a×(h-1)=ah-a
I teraz liczymy o ile jest mniejszy:
ah-(ah-a)=a
1 1 1