Zad. 1
jaką objętość ma bryła aluminowa o masie 1kg?
kg/ m sześcienny aluminum: 2700

ma wyjść: ok. 370,37cm sześciennych

zad. 2 Ilu karatowe złoto powstanie w wyniku stopienie: a) złota i palladu w stosunku 23:1
b)złota, srebra, miedzi w stosunku 15:3:2
c) złota, cynku. niklu, tytanu w stosunku 7:3:1:1

Ma wyjść: A) 23, B) 18, c)14

zad.3
a) W 12 gramach węgla jest około 6*10²³ atomów. Ile jest atomów w tonie węgla ?
b) Najniższe panujące w przestrzeni kosmicznej ciśnienie to 10⁻¹⁴ Pa (Paskala). Ile razy to ciśnienie jest mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego,które wynosi około 10⁵ Pa ?
c) W wodach wszystkich mórz i oceanów rozpuszczone jest około 5*10¹⁹ kg soli. Powierzchnia Ziemi to około 5*10¹⁴ m². Ile kilogramów morskiej soli przypada na 1m² powierzchni Ziemi?
d)Kontynenty przesuwają się średnio z prędkością 1,5*10⁻⁹ m/s .O ile metrów w ciągu roku przesuwają się kontynenty? Przyjmij, że rok ma ok.3*10⁷ s.

Ma wyjść:
a)5*10 [do 28 potęgi] atomów
b) 10 [do potęgi 19]razy
c) ok. 10 [do potęgi 5] kg- ok. 100ton
d) 4,5*10[do potęgi -2]m= 4,5cm


PROSZE O OBLICZENIA.
DAM MAX

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T23:31:53+01:00
1]
gęstość aluminium=2700kg/m³=p
p=m/v
m=masa
2700km/m³=1kg/v
v=1kg:2700
v=0,0003703m³
1m³=1 000 000cm³
0,0003703m³=0,0003703×1000000=370,3cm³=objętość
2]
a]23:1=23x+1x=24x
23:24=powstanie złoto 23 karatowe(bo 1 karat to 1/24 zawartosci wagowej złota w stopie
b]15:3:2=15x+3x+2x=20x
24:20=1,2
złota jest 1,2×15=18 części we 24 karatach
czyli to złoto 18 karatowe
c]
7:3:1:1=7+3+1+1=12
24:12=2
złoto=2×7=14 złoto jest 14-karatowe
3]
12g=6×10²³, czyli w 1 g jest 6×10²³:12=0,5×10²³=5×10²⁴
1tona=1000kg=1 000 000g
w 1 tonie jest 5×10²³×10⁵=5×10²⁸
b]10⁵:10⁻¹⁴=10⁵⁺¹⁴=10¹⁹ razy
c]5×10¹⁹:5×10¹⁴=1×10¹⁹⁻¹⁴=10⁵kg=100000kg=100 ton
d]1,5×10⁻⁹×3×10⁷=4,5×10⁻⁹⁺⁷=4,5×10⁻²m=4,5cm
10 5 10