Po równi pochyłej AB kulka toczyła się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 3s z przyspieszeniem o wartości 4m/s2, a po uzyskaniu pewnej prędkości toczyła się dalej po tówni poziomej BC ruchem jednostajnym na drodze 3,6m. Ile wynosił całkowity czas ruchu kulki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T19:43:20+01:00
Dane:
t=3s
a=4m/s²
s=3,6m

szukane:
t całkowity

Wzory:
a=v/t
v=a*t
v=4m/s²*3s
v=12m/s
v=s/t
t=s/v
t=3,6m÷12m/s=0,3s
t całkowity= 3s+0,3s=3,3s
18 4 18