Podczas wypadków dochodzi czasami do przebicia klatki piersiowej człowieka aż do jamy
opłucnej. Objawem takiego urazu jest syk towarzyszący ruchom klatki piersiowej,
spowodowany przepływem powietrza przez powstały otwór. Pierwsza pomoc polega
na szczelnym zamknięciu otworu w klatce piersiowej folią lub plastrem.
a) Wyjaśnij, jakie zmiany w płucach człowieka mogą być następstwem takiego urazu
przy braku właściwej pomocy.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Uzasadnij, posługując się jednym argumentem, dlaczego pierwsza pomoc powinna
być udzielana w opisany sposób.
......................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-26T19:49:39+01:00
1- do jamy opłucnej dostanie się powietrze i zaburzy się ciśnienie tam panujące, które zazwyczaj jest ujemne- w wyniku tego płuco się zapadnie

2- otwór trzeba zatkać właśnie po to żeby powietrze się tam nie dostało.
3 2 3