1.Określenie rewolucja neolityczna dotyczy opanowania przez człowieka umiejętności :
A. posługiwania się ogniem
B. wytwarzania narzędzi metalowych
C. uprawy roli i hodowli zwierząt
D. wytwarzania narzędzi krzemiennych

2.Najstarsza cywilizacja na świecie powstała w:
A. Rzymie
B. Grecji
C. Mezopotamii
D. Egipcie

3.Wskaż szereg, w którym wymieniono pojęcia i postacie charakterystyczne dla starożytnego Egiptu:
A. kodeks Hammurabiego, Tygrys, Wieża Babel, Międzyrzecze
B. Abraham, Pięcioksiąg, Dawid, menora
C. Herosi, komedia, Lakonia, Hellenowie
D. Re, Dolina Królów, Izyda, Księga Umarłych

4.Przyporządkuj pojęciu odpowiadające mu określenie.
1. monoteizm
2. dekalog
3. judaizm
4. politeizm
5. Biblia

A. wielobóstwo, wiara w wielu bogów
B. Stary i Nowy Testament
C. jedynobóstwo, wiara w jednego boga
D. DziesięćE. Przykazań
F. religia żydowska
G. przymusowy pobyt Żydów na obczyźnie

5.Połącz postać z informacja o niej.
A. król Sparty, dowódca w bitwie pod Termopilami
B. bohater wojny trojańskiej, syn Priama, króla Troi
C. rozbudował flotę ateńską, przyczynił się do zwycięstwa Greków nad Persami w bitwie pod Salaminą
D. zwyciężył Persów w bitwie pod Maratonem
E. zwolennik demokracji, kierował przez wiele lat sprawami Aten
F. poeta gracki, autor Iliady i Odysei
G. władca Macedonii, zorganizował wielką wyprawę przeciwko Persom
H. rzeźbiarz, twórca posągu Zeusa
I. król perski, organizator wyprawy przeciw Grekom

1. Perykles
2. Temistokles
3. Miltiades
4. Homer
5. Leonidas
6. Kserkses
7. Fidiasz
8. Aleksander Wielki

6.Przyporządkuj wybrane osiągnięcia cywilizacji starożytnych państwom (krainom).
A. pismo klinowe
B. system miar i wag
C. termy
D. hieroglify
E. piramidy
F. kodeks Hammurabiego
G. Koloseum
H. Akropol
I. igrzyska sportowe
J. papirus
K. narodziny filozofii
L. akwedukty
M. kamienne drogi

1. Egipt:
2. Mezopotamia:
3. Grecja:
4. Rzym:


7.Przeczytaj uważnie fragment tekstu Tadeusza Zielińskiego z książki Grecja niepodległa dotyczący odbudowy i rozbudowy Aten po wojnach z Persami w V w. p.n.e. (przed Chr.) Udziel odpowiedzi na pytania zamieszczone pod tekstem.
Persowie zburzyli w Attyce dosłownie wszystko […]. Teraz dopiero, po zawarciu pokoju […] można było przystąpić do budowy świątyń, które unieśmiertelniły Ateny Peryklesa. Zarząd robót Perykles powierzył Fidiaszowi, największemu rzeźbiarzowi nie tylko Aten, ale i całej Grecji: chodziło o to, aby nowa marmurowa świątynia Ateny - nazwano ją Partenonem […] - wyposażona była nie tylko w jej posąg z kości słoniowej i złota, ale i w mnóstwo innych rzeźb. Gdy świątynię tę, najpiękniejsza w całej Grecji, zbudowano, postanowiono też i wejście do Akropolu ozdobić olbrzymią bramą marmurową: tak powstały tzw. Propyleje.

1. O jakich postaciach mowa jest w tekście?
………………………………………………………………………………………..
2. Jaką krainę wymienia autor?
………………………………………………………………………………………..
3. Jaki rodzaj budowli miał uświetnić Ateny?
………………………………………………………………………………………..
4. Kto miał kierować robotami budowlanymi?
………………………………………………………………………………………..
5. Wymień nazwy budowli wzniesionych na Akropolu i objaśnij je w oparciu o tekst.
A. …………………………………………………………………………………….
B. …………………………………………………………………………………….

2

Odpowiedzi

2010-03-26T19:53:59+01:00
1a
2c
3d
4
1c
2d
3f
4a
5b

5
1b?
2
3
4f
5
6
7
8g

6
a1 b c4 d1 e1 f2 g4 h3 i3 j1 k3? l4 m4
7
1Fidiasz Atena
2Ateny
3 nowa marmurowa świątynia Ateny - nazwano ją Partenonem
4Fidiasz
5olbrzymią bramą marmurową: tak powstały tzw. Propyleje.
świątynia Ateny - nazwano ją Partenonem
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:13:44+01:00
1) c
2) c
3) d
4)
1c
2d
3f
4a
5b

5)
H7
G8
D3
A5
C2
I6
F4
E1

6)

Egipt: D, E, J.
Mezopotamia: A, B, F.
Grecja: K, H, I.
Rzym:G, C, M.

7)
1 Perykles Fidiasz
2 Attyka (Grecja)
3 Świątynia marmurowa ( Panteon)
4 Fidiasz
5
a Propyleje
b Panteon
6 3 6