1. Podaj przykłady soli, z których roztworu można wytrącić węglan baru? Napisz odpowiednie równania reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej.
2. Podaj przykłady substancji, których roztwory należy ze sobą zmieszać, aby zaszła reakcja między jonami: Ca 2+ + SO4 2- --> CaSO4
3. W dwu probówkach znajdują się roztwory chlorku potasu i chlorku baru. Jaką reakcję należy przeprowadzić, aby rozróżnić te związki?

1

Odpowiedzi

2009-04-21T20:27:45+02:00
1. BaCl2 + Na2CO3 --> BaCO3 + 2 NaCl
z chlorku baru i węglanu sodu
BaI2 + K2CO3 --> BaCO3 + 2 KI
z jodku baru i węglanu potasu
2.
Ca 2+ + SO4 2- --> CaSO4
np. CaCl2 + H2SO4 - > 2 HCl + CaSO4
jonowo Ca 2+ + 2 Cl- + 2H+ + SO4 2- -> 2H+ + 2 Cl- + CaSO4
i po skróceniu jonowo skrócono będzie własnie tak jak miało byc ;p
Ca(NO3)2 + Na2SO4 --> CaSO4 + 2 NaNO3
CaI2 + Fe2(SO4)3

3.
nalezydodać do obu probówek np. kwasu węglowego (vi) lub kwasu fosforowego(V) lub kwasu siarkowego (VI) lub, np. siarczanu (VI) sodu. PO dodadniu którejkolwiek z tych substancji do BaCl2 (chlorku baru) spowoduje wytrącenie się osadu natomiast w chlorku potasu pod wpływem tych substancji nie wytraci sie nic
12 4 12