Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:20:08+02:00
Od razu mówię, że nie jestem pewna czy to jest dobrze, bo miałam zadania z pędu dosyć dawno.

Z.1
Dane:
m1=10kg
v1=1m/s
m2=2kg
v2=7m/s
Szukane:
Vu=?

P1-P1=Pu
m1v1-m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1/m1+m2 - m2v2/m1+m2=Vu
Vu=10*1/10+2 - 2*7/10+2=-1/3

Wózek z kulą będzie się poruszał z prędkością ok. 0,33m/s w stronę, w którą początkowo poruszała się kula.

Z.2
Dane:
m1=500t=500000kg
v1=10m/s
v2=0
Vu=2m/s
Szukane:
m2=?

P1+P2=Pu
m1v1 +m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1=(m1+m2)Vu
m1v1/Vu=m1+m2
m1v1/Vu - m1=m2
m2=500000*10/2=2000000kg=2000t

Z.3
D:
mp=0,005kg
mk=1kg
Vp1=600m/s
Vk1=0
Vp2=200m/s
Sz:
Vk2=?

mpVp1 + mkVk1=mk2Vk2 + mp2Vp2
mkVk2=mpVp1 - mpVp2
Vk2=mp(Vp1-Vp2)/mk
Vk2=0,005(600-200)/1=2m/s

Z.4
D:
v1=600m/s
m2=6kg
v2=2m/s
Sz:
m1=?

0=P1-P2
P2=P1
m2v2=m1v1
m2v2/v1=m1
m1=6*2/600=0,02kg

Z.5
D:
v1=5m/s
m1=70kg
V2=0
Vu=2m/s
Sz:
m2=?

P1+P2=Pu
m1v1 + m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1=(m1+m2)Vu
m1v1/Vu=m1+m2
m1v1/Vu - m1=m2
m2=70*5/2 - 70=105kg

Z.6
D:
v1=3m/s
m1=60kg
m2=100kg
Vu=0
Sz:
v2=?

0=P1-P2
P1=P2
m1v1=m2v2
v2=m1v1/m2
v2=60*3/100=1,8m/s

Z.7
D:
m1=900kg
v1=20m/s
m2=600kg
Vu=0
Sz:
v2=?

P1-P2=0
P1=P2
m1v1=m2v2
m1v1/m2=v2
v2=900*20/600=3

Z.8
D:
m1=10g=0,01kg
v1=600m/s
v2=6m/s
Sz;
m2=?

0=P1-P2
P2-P1
m2v2=m1v1
m1v1/v2=m2
m2=0,01*600/6=1kg

Z.9
D:
m1=900kg
v1=30m/s
m2=600kg
v2=20m/s
Sz:
Vu=?

P1-P2=Pu
m1v1 - m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1/m1+m2 - m2v2/m1+m2=Vu
Vu=900*30/900+600 - 600*20/900+600=10m/s

Z.11
D:
m1=10kg
v1=5m/s
m2=5kg
Sz:
Vu=?

P1+P2=Pu
m1v1 + m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1=(m1+m2)Vu
m1v1/m1+m2=Vu
Vu=10*5/10+5=3 i 1/3 m/s

Z.12
D:
m1=2kg
v1=3m/s
m2=5kg
Vu=0
Sz:
v2=?

P1-P2=0
P1=P2
m1v1=m2v2
m1v1/m2=v2
v2=2*3/5=1,2m/s

Z.13
m1=5kg
m2=0,02kg
V2=700m/s
Vu=0
Sz:
v1=?

0=P1-P2
P1=P2
m1v1=m2v2
v1=m2v2/m1
v1=0,02*700/5=2,8m/s

Z.16
D:
m1=1kg
v1=1,2m/s
m2=0,5kg
v2=0
Sz:
Vu=?

P1-P2=Pu
m1v1-m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1=(m1+m2)Vu
m1v1/m1+m2=Vu
Vu=1*1,2/1+0,5=0,8m/s

Z.17
D;
m1=1kg
v1=1,2m/s
m2=0,5kg
v2=0,6m/s
Sz:
Vu=?

P1+P2=Pu
m1v1+m2v2=(m1+m2)Vu
m1v1/m1+m2 + m2v2/m1+m2=Vu
Vu=1*1,2/1,5 + 0,5*0,6/1,5=1,7m/s


Zrobiłam prawie wszystkie, złe wyniki mi wychodziły w pozostałych. Mam nadzieję, że pomogłam i nie zgłosisz spamu.
1 5 1