1.Wyznacz zbiory:
a suma b
a iloczyn b
a różnica b
gdy a=(1;5) b=<2;3>
2.Oblicz stosując prawa działań na potęgach:
a.(1 4/5 )⁴: (0,6)₄
b. 6³ : 36³
c. ( 1 1/5) ² * (1 2/3)²
d. (1,8)³ * (⅙)³
e. (3¼)⁸ * (4/13)⁸
Zad 3
a. 0,2√50 + 0,8√72 - 0,3√32
b. √18 - √8 + √98
c. √45 - √125
zad 4
usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a. -[-(-8x+)-4xy]-(10-2x)+6x
b.2ab²-(4a²b-3b²a)-[-(-12ba²+3a²+b²)]+16a²b

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:03:26+01:00
4.a)-[-(-8x+)-4xy]-(10-2x)+6x
-(8x-4y)-10+2x+6x
-8x+4xy-10+2x+6x
4xy-10
b)2ab²-(4a²b-3b²a)-[-(-12ba²+3a²+b²)]+16a²
ab²-4a²b+3b²a-(12ba²-3a²-b²)+16a²
ab²-4a²b+3b²a-12ba²+3a²+b²+16a²
ab²-4a²b+3b²a-12ba²+19a²+b²