Bardzo prosze o trochę wieksze wypowiedzi
1.wyjasnij okolicznosci. ktore towarzyszyly przyjęciu chrztu przez mieszka I
2. omów proces krztaltowania sie terytorium pzństwa mieszka I
3.wymień przyczyny kryzysu państwa polskiego w latach trzydziestych XI wieku.
4.wskaż działania kazimierza odnowiciela i bolesława śmaiłego, które przyczyniły się do odbudowy i umocnieniapaństwa polskiego.
dzięki

2

Odpowiedzi

2010-03-26T20:27:26+01:00
Mieszko I chrzest przyjął, ponieważ żenił się z katoliczką. w 966 roku.
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:01:14+01:00
Zadanie 1
Decyzję Mieszka I o przyjęciu chrztu przyśpieszyło zawarcie małżeństwa z księżniczką pochodzącą z państwa chrześcijańskiego - Dobrawą. Krok ten miał ogromne znaczenie dla przyszłości piastowskiego państwa. Po pierwsze odbierał margrabiom niemieckim pretekst najazdów na Polskę (wcześniej były dokonywane oficjalnie pod hasłem chrystianizacji.Efektem przyjęcia chtu był także napływ sporej grupy duchownych, którzy przejęli wiele obowiązków administracyjnych w powiększająm się państwie. Wspólna religia stała się czynnikiem budującym jedność kraju i pozwoliła utrzymać niazależność Polski od Niemiec.

Zadanie 2
Dokładna data objęcia panowania przez Mieszka i jest niaznana. W roku 960 władał on rozległym państwem Polan, które obejmowało Wielkopolskę. Do niej sukcesywnie dołaczane były kolejne dzielnice: Mazowsze, później Pomorze Gdańskie i Pomorze Zachodnie (pod władzą Mieszka znalazły się w latach 967 - 972), a także Małopolska i Śląsk (ich przynależność nie jest do końca pewna, ponieważ mogły się znaleźć w granicach państwa w efekcie zmagań zmagań wojennych z Czechami u schyłku panowania Mieszka I).

Zadanie 3
- pozbawienie państwa polskiego monarchii panującej około 1037 roku
- najazd księcia czeskiego Brzetysława w 1038 roku na Polskę doprowadzający do upadku administracji kościelnej
- załamanie się systemu władzy zwierzchniej

Zadanie 4
Do głównych sukcesów Kazimierza Odnowiciela zaliczana jest ponowna integracja państwa i przyłączenie do niego ziem, które utraciły łączność z Polską za panowania Mieszka II. Przeprowadził także reformy wewnętrzne, szczególnie odnoszące się do spraw wojskowych. Do tej pory na mocy niepisanej tradycji utrwaliła się przaktyka utrzymywania siły zbrojnej przez monarchę z jego osobistych dochodów, co powodowało coraz wieksze obciążanie monarszego skarbu.
Bolesłw Śmiały kontynuując dzieło ojca wzmocnił wewnętrzna spoistość państwa. Poświęcił wiele trudu na stworzenie całego systemu układów politycznych. Po wzmocnieniu swojej pozycji na arenie międzynarodowej koronował sie w 1076 roku. Koronacja po pięćdziesięcioletniej przerwie miała prestiżowe znaczenie dla Polski (zyskiwała na znaczeniu dynastia piastowska). Rok wcześniej Bolesław rozpoczął starania o odbudowę metropolii kościelnej w Polsce. Ostatecznie wyznaczono jej siedzibę ponownie w Gnieźnie, a arcybiskupstwu podporządkowano diecezję poznańską, krakowską, wrocławską i nowo powstałą płocką. Zasługą Bolesława było również ufundowanie szeregu opactw benedyktyńskich, m.in. w Mogilnie, Tyńcu i Lubiniu.
PROSZĘ O NAJ;D
19 4 19