W pewnym gimnazjum sa trzy klasy trzecie. w klasie III a jest 15 chlopcow i stanowia oni 50%tej klasy, w klasie III b jest 7 chlopcow i stanowia oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chlopaco i stanowia oni 48% tej klasy. jaki procent ucznoiw tych klas stanowia dziewczeta?

3

Odpowiedzi

2009-10-29T20:29:20+01:00
IIIa dziewczyny 50%
III b 75 %
III c 52 %
2009-10-29T20:32:08+01:00
III a.
15 dziwczyn - 50%
III b.
7 x 3 - 21 dziewczyn - 75%
III c.
13 dziewczyn - 52%
2009-10-29T20:32:46+01:00
Dziewczęta klasy 3 a:
100%-50%=50%

dziewczęta klasy 3 b:
100%-25&=75%

dziewczęta klasy 3 c:
100%-48%=52%

dziewczęta w klasie 3 a stanowią 50% klasy,w 3 b 75 % ,a w 3c 52%