Odpowiedzi

2010-03-26T20:46:28+01:00
1 .Województwo ma charakter rolniczo - przemysłowy, zamieszkuje go 2 131 368 ludności .Województwo zalicza się do słabiej zaludnionych.

2. Sieć rzeczna
Rzeki województwa podkarpackiego należą w głównej mierze do dorzecza Wisły i zlewiska Morza Bałtyckiego. Wyjątek stanowi wypływająca w powiecie bieszczadzkim niewielka rzeka Strwiąż, należąca do dorzecza Dniestru, a tym samym do zlewiska Morza Czarnego.

3. Szata roślinna
Szata roślinna województwa podkarpackiego jest bardzo różnorodna i w poszczególnych częściach województwa uzależniona od środowiska geograficznego, klimatu i sposobu użytkowania ziemi.