Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:05:03+01:00
V=n*V₀
gdzie V oznacza objętość, V₀ - objętość molową gazów, n - liczbę moli.
a) V=1,5 mola*22,4dm³/mol=33,6dm³
b) V=0,25 mola*22,4dm³/mol=5,6dm³
c) masa molowa CO₂=2*16g/mol+12g/mol=44g/mol
n=m/M
gdzie: n - liczba moli,
m - masa substancji w g
M - masa molowa
n=4,4g/44g/mol= 0,1mola
V=0,1mola*22,4dm³/mol=2,24dm³
d) masa molowa SO₃= 32g/mol+3*16g/mol=80g/mol
n=3,2g/80g/mol=0,04 mola
V=0,04 mola*22,4dm³/mol=0,896dm³