Przetłumacz zdania na j.angielski. Moim obowiązkiem szkolnym jest noszenie mundurka. 2) Moim obowiązkiem szkolnym jest uczęsczanie do szkoły. 3) Moim zadaniem jest chodzić i uczyć się różnych przedmiotów. 4)Obowiązkiem jest pisać sprawdziany,kartkówki.Moim zadaniem jest przebieranie się w szatni.

3

Odpowiedzi

2009-10-29T20:30:28+01:00
1) My duty is to wear a school uniform.
2) school is my duty to attend school.
3) My job is to go and learn different subjects.
4) duty is to write tests and class work.
My job is dressing in the locker room.2009-10-29T20:34:22+01:00
1. Carrying uniform is my school duty.
2. Attendance to school is my school duty.
3. My task is walk with and to learn different objects.
4. My duty is write tests. My task is change clothes in changing room.
2009-10-29T21:15:12+01:00
My school duty is wearing uniform

My school duty is attend to school

My work is to go and learn various subjects

My responsibility is to write tests.

My work is dressing in the locker room.