Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T02:27:15+01:00
Spośród wszystkich promieni wychodzących z każdego punktu przedmiotu istnieją trzy promienie charakterystyczne, których bieg przez soczewkę jest łatwy do prześledzenia.
- Promienie przechodzące przez środek optyczny soczewki nie zmieniają swojego kierunku.
- Promień równoległy do osi optycznej soczewki.
- Promienie, lub ich przedłużenia, przechodzące przez ognisko przedmiotowe po przejściu przez soczewkę stają się równoległe do osi optycznej.
Podczas wykreślania obrazów dawanych przez soczewkę wystarczy wziąć dwa spośród tych trzech promieni charakterystycznych, wychodzące z jednego punktu przedmiotu. Punkt przecięcia się tych dwóch wybranych promieni po przejściu przez soczewkę (lub przedłużenia tych promieni) wyznacza obraz.
W celu wykreślenia obrazu, z wiązki promieni wychodzących z punktu A przedmiotu, wystarczy wybrać tylko dwa. Najpierw rysujemy promień równoległy do głównej osi optycznej (1), który po załamaniu się w soczewce przechodzi przez ognisko F2. Potem rysujemy promień (2) przechodzący przez środek soczewki, który nie zmienia swojego kierunku. Ponieważ odległość przedmiotu od soczewki jest mniejsza od jej ogniskowej, to powstaje obraz pozorny, który jest prosty i powiększony. Punkt A’ otrzymamy na przecięciu drugiego promienia przechodzącego przez środek soczewki i przedłużenia wstecz od ogniskowej F2 promienia pierwszego (czyli na przedłużeniu rozbieżnej wiązki promieni załamanych).
{Promień trzeci po dojściu do soczewki załamuje się i dalej biegnie równolegle do osi optycznej. Nasze promienie nie przecinają się za soczewką, nie ma więc obrazu rzeczywistego}.
Rysunki (kolejne kroki) w załączniku.
2 3 2