1.Jakie prawa mają posłowie i senatorowie? Czy uznajesz je za słuszne? Uzasadnij swoje zdanie.

lub

2.Czy obywatele polscy mają wpływ na sposób sprawowania władzy na PL? Uzasadnij swoja wypowiedź.

To tak : zadanie nie ma być z neta, własnymi słowami i można wybrać sobie albo 1 albo 2. Nie uznaje jak zadanie będzie napisane mniej niż na stronę A4.

2

Odpowiedzi

2010-03-26T20:02:31+01:00
Prawa:
- immunitet :
-> formalny (nie odpowiadają za przestepstwa pospolite)
-> materialny (nie ponosi odpowiedzialnosci za to co robi w sejmie , czyli jak głosuje itd.)
-diety i uposażenia poselskie,
-jeżdżą bezpłatnie po całym kraju środkami komunikacji miejskiej,
-posiadania tzw. mandatu wolnego (posłowie są związani z instrukcjami wyborców i nie mogą byc przez nich odwołani)

Uważam ze posłowie zbyt czesto wykorzystują swoje prawa w nieodpowiednich sytuacjch.Lecz sądze ze nie są one nadużywane
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T20:02:56+01:00
1)prawa posłów i senatorów: - Podstawowym prawem i obowiązkiem posła i senatora jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów. -Posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich. -udział w dyskusjach i głosowaniu na forum izby oraz w jej organach, -czynne i bierne prawo wyborcze do organów Sejmu, -składanie wniosków, -zrzeszanie się w kluby i koła poselskie, Tak, uznaje je za słuszne ponieważ bez takich praw nie mogli by wykonywac swojej pracy.Posłowie i senatorowie maja prawo do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnice państwa lub służbową oraz na teren albbo do pomieszczenia w którym sie znajdują bez uzyskania upoważnień nie moga dostawac sie do dokumętów które tanowią tajemnice panstwa i sa objete klauzulą. Obowiązki :
-uczestnictwo w obradach i pracach komisji,
-co roku daja zeznania podatkowe, które są publikowane w internecie,
-zasada nie połączności mandatów(czyli nie może byc premierem i posłem)
-reprezentowanie wyborców