Odpowiedzi

2010-03-26T21:15:31+01:00
1. Zakon jezuitów- celem tego zakonu była walka z protestantami i odzyskanie dla katolicyzmu ziem angielskich, niemieckich, austriackich i polskich(tyle mam w zeszycie)
2.1715-1717 Konfederacja tarnogrodzka, pod laska Stanisława ledóchowskiego, przeciwko próbom stworzenia władzy absolutnej przez Augusta II przy pomocy wojsk saskich. Między królem i szlachtą pośredniczy car Piotr.
1717- II sejm Sejm nirmy ( nie dopuszczono posłów do głosu w obawie zerwania posiedzenia). Sejm ten zakończył przy pośrednictwie Rosji walkę pomiędzy szlachtą zorganizowaną w konfederacji tarnogródzkiej a królem. Uchwały sejmu ograniczyły do minimum ilosć wojsk saskich w polsce i usuwały z polski saskich urzędników; królowi zabroniono rozpoczynać wojny bez zgody sejmu, więzic szlachtę bez wyroku sądowego; na utrzymanie wojska którego stan ustalono tylko na 24000, uchwalono stałe podatki, Car piotr uważał się za gwaranta tych uchwał.
3. Indeks ksieg zakazanych- Spis zawierający treści przeciwne nauce Kościoła (teologia, fizjologia), ogłoszona przez kościół rzymskokatolicki.
4. niestety 4 zadania nie rozumiem.