Odpowiedzi

2010-03-26T20:53:01+01:00
Dane:
L, v -częstotliwość
v=120/min=2/s

Moment pędu L wynosi:
L=Iω
Gdzie ω to prędkość kątowa która jest równa

ω=2*π*v
Podstawiając to do wzoru i przekształając dla Momentu bezwładności otrzymujemy wynik

I=L/2πv
I=0,628/2*3,14*2=0,05[kg*m²]