KATEGORIA: PRZYRODA (w 6 kl. nie ma jeszcze podziału an biologię, itp.) ZADANIE: poszukaj w dostępnych Ci źródłach info. na temat zalet i wad energii jądrowej. (może byc przepisane z kądkolwiek byle było dobrze). proszę o szybką odp!!!!! ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:13:52+01:00
Wady energetyki jądrowej to:
1. Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego.
2. Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów.
3. W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego.

Natomiast do niewątpliwych korzyści czerpanych z reaktora atomowego zaliczymy to, że:
1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko.
2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów.
3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania. /LI>
4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych.
5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania.


To wszystko dotyczy energii jądrowej ( żeby nie było wątpliwości) :)
1 5 1
2010-03-26T20:21:44+01:00
Pozytywne : tańsza i większa produkcja energii. Która jest produkowana z pierwiastka promieniotwórczego który nazywa się uran.
uzyskuje się dużo energii i w efekcie jest to opłacalna inwestycja


Negatywne: Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego znajdującego się wokół nas;
- Wytwarzanie uranu jest związane z uszkadzaniem przyrody
- Są ludzie którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni jądrowej. Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile;
- możliwość wybuchu elektrowni, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci;
-cały sprzęt potrzebny do ich obsługi jest niezwykle drogi i skomplikowany,
2010-03-26T20:23:15+01:00
WADY:
-awarie elektrownii prowadzą do poważnych uszkodzeń środowiska oraz licznych chorób popromiennych u ludzi
-skażenie środowiska odpadami promieniotwórczymi, które są aktywne przez długi czas
-wysokie koszty budowy elektrownii
-zużywa dużo wody chłodzącej
ZALETY:
-niskie koszty produkcjii elektrownii
-nie wymagają kosztownego transportu
-dostarcza najwięcej energii elektrycznej spośród innych źródeł
-elektrownia nie wydziela do środowiska żadnych pyłów ani substancji szkodliwych czy radioaktywnych
-nie są zależne od występowania surowców, można je wybudować w dowolnych miejscach