Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:51:21+01:00
A) butanian etylu to sól kwasu butanowego i alkoholu etylowego:
CH3-CH2-CH2-COOH + C2H5OH -> (środowisko kwaśne) CH3-CH2-CH2-C(O)-O-C2H5 + H2O
sumarycznie: C3H7COOH + C2H5OH -> C6H12O2 + H2O
b) mrówczan propylu to sól kwasu mrówkowego (metanowego) i alkoholu propylowego:
HCOOH + CH3-CH2-CH2-OH -> (środowisko kwaśne) H-C(O)-O-C3H7 +H2O
sumarycznie: HCOOH + C3H7OH -> C4H8O2 + H2O
c) pentanian metylu to sól kwasu pentanowego i alkoholu metylowego:
CH3-CH2-CH2-CH2-COOH + CH3-OH -> (środowisko kwaśne) -> CH3-CH2-CH2-CH2-C(O)-O-CH3 + H2O
sumarycznie: C4H9COOH + CH3OH -> C6H12O2 + H2O
Widać to lepiej na załącznikach.

Octan magnezu: (CH3-COO)2Mg
Mg + 2CH3-COOH -> (CH3-COO)2Mg + H2(g)
Mg + 2CH3COO- + 2H+-> 2 CH3COO- + Mg2+ +H2(g)

Metanian sodu: H-COONa
2Na + 2HCOOH -> 2HCOONa + H2(g)
2Na + 2HCOO- + 2H+ -> 2HCOO- + 2Na+ + H2(g)